Friday, February 28, 2014

ഒരു സ്വപ്നം പൂവണിയുന്നു!


കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒക്ടോബറിൽ എഴുതിത്തുടങ്ങിയ സച്ചിൻ സ്മരണകൾ പൂർത്തീകരിച്ചത് ഇക്കഴിഞ്ഞ ജനുവരി മാസമാണ്. എന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയുള്ള സച്ചിൻ വിമർശകനും ആരാധകനും തമ്മിലുള്ള സംവാദം എന്ന നിലയിൽ 3 ഭാഗങ്ങളുള്ള ലേഖന പരമ്പരയായിട്ടായിരുന്നു തുടക്കം. പിന്നീട് സുഹൃത്തുക്കളുടെ പ്രോത്സാഹനത്തിൽ 24 അദ്ധ്യായങ്ങൾ കൂടി എഴുതി. അവയ്ക്കൊപ്പം ഏതാനും ലേഖനങ്ങളും, സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകളും കൂടി ചേർത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു പുസ്തകമായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയാണ്.

സച്ചിൻ - താരങ്ങളുടെ താരം എന്നാണ് പുസ്തകത്തിന് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത്. അതികായന്മാരായ കളിക്കാർ ധാരാളം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സച്ചിൻ തെണ്ടുൽക്കറെപ്പോലെ  ജനപ്രീതിയും, കേളീ മികവും ഒത്തിണങ്ങിയ മറ്റൊരാൾ സമകാലിക ക്രിക്കറ്റിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ലല്ലോ.

                                               കവർ ഡിസൈൻ : അനിമേഷ് സേവിയർ

ബ്ലോഗിൽ നിരവധി  കഥകളും, ലേഖനങ്ങളും എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സ്പോര്ട്ട്സ് സംബന്ധമായി ഇത്രയും പോസ്റ്റുകൾ എഴുതുമെന്നോ, അവ പുസ്തകമാക്കുമെന്നോ ഉള്ള ചിന്ത അഞ്ചുമാസം മുൻപ് വരെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ സച്ചിനെക്കുറിച്ച് എഴുതിയെഴുതിപ്പോകെ അങ്ങനെയൊരു ആഗ്രഹം പൊട്ടിമുളയ്ക്കുകയും, അതൊരു സ്വപ്നമായി മാറുകയും ആണുണ്ടായത്.

ആദ്യ ഏതാനും ലേഖനങ്ങൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ പ്രവീണ്‍ വട്ടപ്പറമ്പത്ത് എന്ന ബ്ലോഗർ സുഹൃത്ത് ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെടുകയും ഇത് ഒരു പുസ്തകമാക്കാൻ തങ്ങളുടെ 'കൃതി' ബുക്സിന് താല്പര്യമുണ്ടെന്ന് അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് പ്രിയ ബ്ലോഗർ  മനോരാജും ബന്ധപ്പെട്ടു. (പരിചയപ്പെടുത്തൽ ആവശ്യമില്ലല്ലോ )

'അവിയൽ' എന്ന ഈ ബ്ലോഗിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട 27 ലേഖനങ്ങൾ കൂടാതെ ഏതാനും അദ്ധ്യായങ്ങൾ കൂടി എഴുതിച്ചേർക്കണം എന്ന ആഗ്രഹം അവരെ അറിയിച്ചു.  സച്ചിനെ സംബന്ധിച്ച്  കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള നിരവധി വിവരങ്ങളും, സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകളും പുസ്തകത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം 24 വർ ഷത്തെ ഓർമ്മകളുടെ ഒരു സമാഹാരം കൂടിയാണിത്. ആ അർത്ഥത്തിൽ 24 വർഷമായി ഞാനീ പുസ്തക രചനയിലായിരുന്നെന്നും പറയാം!


കവർ ചിത്രങ്ങൾ ഉൾപ്പടെ പുസ്തകരൂപകല്പന അനിമേഷ് സേവിയർ ആണു നിർവഹിച്ചത്. മലയാളം യൂണികോഡ് ഫോണ്ടുകൾ പ്രിന്റ്‌ ഫ്രണ്ട്ലി ഫോണ്ടാക്കി മാറാൻ സഹായിച്ചത് റിയാസ്.ടി.അലി ആണ് . ഇരുവരും ബ്ലോഗർ സുഹൃത്തുക്കൾ തന്നെ എന്ന് പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. ബ്ലോഗർ  ആയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനൊരു പുസ്തകം എഴുതി പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനാവുമായിരുന്നില്ല എന്നതാണു സത്യം.

പുസ്തകത്തിന് ഒരു അവതാരിക ആരെക്കൊണ്ടെഴുതിക്കും എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവും മനസ്സിൽ  ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒരേയൊരു പേരേ തെളിഞ്ഞു വന്നുള്ളു. അത് ശ്രീ.കെ.എൽ. മോഹനവർമ്മ എന്നതായിരുന്നു. ആ ആഗ്രഹവും ഭാഗ്യവശാൽ സാധിക്കപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹം ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ പുസ്തകത്തിന്റെ കരടു മുഴുവൻ വായിക്കുകയും, വിശദമായ ഒരു അവതാരിക തന്നെ എഴുതി നല്കുകയും ചെയ്തു.

ഇതിനിടെ ഔദ്യോഗികവും, ഗാർഹികവുമായ പല തിരക്കുകളും വന്നു ചേർന്നപ്പോൾ പുസ്തകം വിചാരിച്ചത്ര വേഗം വായനക്കാരിലെത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. എങ്കിലും അധികം വൈകാതെ അത് നിങ്ങളിലെത്തുകയാണ്. പ്രസിദ്ധീകരണത്തീയതി ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ തീരുമാനമാകുമെന്നു കരുതുന്നു.

പുസ്തകമായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഏതാനും ലേഖനങ്ങളൊഴികെ ബ്ലോഗിൽ നിന്ന് തൽക്കാലത്തേക്ക് പിൻവലിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും പുസ്തകം വാങ്ങണമെന്നും,  വായിച്ചു വിലയിരുത്തണമെന്നും  അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.


സ്നേഹപൂർവ്വം

ജയൻ